Zkoušky 12.5.2018

Bohužel pro nepřízeň počasí (dlouhodobá velká sucha a horko, tudíž terény na stopy suchá, rozpálená prašná hlína) se podařilo udělat zkoušku u rozhodčího Milana Olivy pouze dvěma zkouškařům...